"Jan Olszewski pozostał wierny ideałom Polski niepodległej, demokratycznej i praworządnej; dobrze zapisał się w historii narodu polskiego, jako patriota, mąż stanu i wzór do naśladowania, Senat RP oddaje mu hołd"

- głosi przyjęta przez Senat uchwała upamiętniająca byłego premiera.

 

Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Główne uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego odbędą się w sobotę - o godz. 11 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela zostanie odprawiona msza żałobna; były premier zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych.

W uchwale przypomniano, że Olszewski był adwokatem, działaczem opozycji niepodległościowej, politykiem, urodzonym w Warszawie w rodzinie kolejarzy, politycznie związanej z tradycjami niepodległościowego ruchu socjalistycznego.

 

"Wzrastał w atmosferze szacunku do Polski Niepodległej, której pozostał wierny do końca swego życia"


- czytamy w uchwale.

Podkreślono w niej, że Olszewski w czasie II Wojny Światowej był żołnierzem Szarych Szeregów, walczył w Powstaniu Warszawskim.

"Od 1956 r. aktywnie uczestniczył w polskich zrywach wolnościowych, jako członek Klubu Krzywego Koła i redaktor Po Prostu. Od lat 60-tych do końca PRL był obrońcą w procesach politycznych. Bronił studentów, działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne, ludzi Solidarności w latach stanu wojennego, m.in. w procesach przeciwko organizatorom strajków i podziemnym wydawcom. Był jednym z oskarżycieli posiłkowych w procesie toruńskim, reprezentując rodzinę zamordowanego bł. ks. Jerzego Popiełuszki"

- wskazano.

Zaznaczono też, że w latach 1968-1970 Olszewski w związku z obroną studentów aresztowanych w czasie manifestacji marcowych w Warszawie był zawieszony w prawie wykonywania zawodu adwokata, a w grudniu 1975 r. był współautorem oraz sygnatariuszem Listu 59, apelu do Sejmu PRL zawierającego protest przeciwko projektowanym, antypolskim zmianom w Konstytucji PRL.

"W 1976 roku znalazł się wśród założycieli Polskiego Porozumienia Niepodległościowego oraz uczestniczył w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników. We wrześniu 1980 roku włączył się w organizowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził z ramienia Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego rozmowy z przedstawicielami władz w sprawie zwolnienia więźniów z obozów internowania"

- głosi uchwała.

Czytamy w niej też, że Olszewski był współautorem obywatelskiego projektu konstytucji z 1994 r., który został podpisany w krótkim czasie przez 2 mln Polaków, a po wyborach prezydenckich w 1995 roku, w których uzyskał czwarte miejsce, założył nową partię polityczną Ruch Odbudowy Polski.

"Za" uchwałą zagłosowało 60 senatorów, a od głosu wstrzymało się 22 - 21 parlamentarzytów Platformy Obywatelskiej (m.in. Sławomir Rybicki, Bogdan Borusewicz, Bogdan Klich, Jan Rulewski) oraz Marek Borowski (niezrzeszony)

 

autor : redakcja+258916@niezalezna.pl

Źródło: PAP, niezalezna.pl 

 

Artykuł przygotował : autor : redakcja+258916@niezalezna.pl. Źródło: PAP, niezalezna.pl. Wydawnictwo : niezalezna.pl

15.02.2019
Wszystkie informacje zaciągnięte z IMM.